Vår influensaövervakning har nu startat, och säsongens första rapport finns på hemsidan .

Årets första inhemska influensafall diagnostiserades under vecka 38  vid den virologiska avdelningen vid Karolinska i Solna. SMI har typat viruset till influensa A (H3N2), likt den A/Brisbane/ 10/2007  som ingår i årets influensavaccin.

Ytterligare tre laboratorieverifierade influensafall är anmälda sedan veckan 36, två influensa A och en B. Två av dem var med säkerhet reserelaterade, medan ett fall troligen var inhemskt smittat.

Även allmänläkare har rapporterat influensafall till SMI inom ramen för det s.k.sentinelsystemet. Sentinel betyder fyr eller spejare, och från "spejarläkare" i tre län (Västra Götaland, Skåne och Blekinge län) har sammanlagt sju misstänkta influensafall rapporterats.

Sammanfattningsvis har vi en ovanligt tidig start, både när det gäller laboratorieverifierade influensafall och sentinelfall. Eftersom vi inte alls hade H3N2 föregående säsong är vi troligen mindre skyddade mot detta virus än tidigare år på 2000-talet. Ännu kan vi inte förutsäga utvecklingen med säkerhet, men en tidig topp med fler fall än de närmast föregående åren är trolig. "Tidig" betyder i detta sammanhang slutet på december eller i januari.

Vaccinationsstart

Den årliga vaccinationskampanjen startar 20:e oktober i de flesta landsting, 13:e oktober i ett fåtal . Alla som hör till riskgrupp för svår influensa bör vaccineras, helst innan influensan når sin topp. Till riskgrupperna räknas personer över 65 år, hjärt-lungsjuka, och personer med annan svår sjukdom (t.ex. kronisk njursjukdom eller svårinställd diabetes).

/Annika Linde, Sandra Rubinova

Se även Veckorapporter håller koll på influensaläget