Vaccinationsstatistik för barn födda 2005, insamlad från barnavårdcentralerna i januari 2008

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. Rapportblanketter insamlas och registreras av de regionala barnhälsovårdsenheterna och vidarebefordras till Smittskyddsinstitutet. Uppgifter lämnas i januari månad varje år beträffande vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år.

Den rikstäckande statistiken visade en fortsatt god vaccinationstäckning. Drygt 98 procent av barn födda 2005 var vaccinerade med tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b och 96 procent med en dos mot mässling, påssjuka och röda hund.

En femtedel av tvååringarna var vaccinerade mot tuberkulos. Vaccinationstäckningen bland barn i riskgrupp har ökat under de senaste åren och uppgick till 93 procent i år.

Barn med ökad risk för hepatit B vaccineras alltmer inom barnhälsovården. Andelen barn som vaccinerats med 1-4 doser mot hepatit B ökade från 6,1 procent av barn födda 2004 till 16,9 procent av barn födda 2005.

Läs hela rapporten:

Vaccinationsstatistik för barn födda 2005, insamlad från barnavårdcentralerna i januari 2008

/Tiia Lepp