Två tredjedelar av alla tuberkulospatienter i världen är män enligt internationell statistik. Men flera studier visar att kvinnor är underrepresenterade och det kan förklara att trots insatser minskar inte antalet fall av tuberkulos.

Läs: Kvinnor blir ofta underdiagnostiserade