En studie av förskolor i tio län i södra och mellersta Sverige visar att användandet av handdesinfektion med etanolgel minskar sjukfrånvaron bland barn med tolv procent. Beräkningar visar att samhällets kostnader för vård av sjukt barn i och med detta kan minska med 200 miljoner kronor årligen. Att införa handdesinfektionsgel på förskolor i Sverige beräknas kosta tio miljoner kronor per år.

I studien ingick inledningsvis nästan 3 000 barn vid 60 förskolor under en 30-veckorsperiod åren 2004-2005. Fullständig utvärdering har kunnat göras av 1 431 barn i 29 förskolor.

Närliggande förskolor indelades i par där den ena förskolan använde handdesinfektion efter handtvätt (interventionsgrupp) medan den andra förskolan enbart tvättade händerna med tvål och vatten (kontrollgrupp). Sjukfrånvaron jämfördes mellan interventions- och kontrollförskolor och mättes med förskolornas närvarolistor.

I interventionsgruppen använde personal och barn handdesinfektionsgel innehållande 70 procent etanol efter varje handtvätt med tvål, vilket utfördes i genomsnitt 2-6 gånger per dag, efter toalettbesök, före mat och när man var smutsig.

Studien planerades och samordnades av Strama, Smittskyddsinstitutet (SMI) och smittskyddsenheten vid landstinget i Örebro län.

Tidigare har hygienåtgärder för minskad sjukfrånvaro vid förskolor utvärderats i studier från USA, Finland, Canada och Australien. I dessa studier har handdesinfektion enbart varit en del av flera åtgärder. Den svenska studien är den första som enbart utvärderat handdesinfektion. Handdesinfektion är enkel och billig att införa.

Studien är publicerad på den barnmedicinska tidskriften Acta Pædiatrica webbplats

/Hans Fredlund, smittskyddsläkare, Örebro landsting
Anne Lennell, smittskyddssjuksköterska, Örebro landsting
Otto Cars, professor, Strama
Sharon Kühlmann-Berenzon, statistiker, SMI
Kerstin Mannerquist, hygiensjuksköterska, SMI