De senaste veckorna har tre människor dött till följd av en odiagnostiserad sjukdom i Sydafrika. Preliminära data från smittskyddsmyndigheter i Sydafrika och USA som utfört vidare laboratorieanalyser talar för att det rör sig om ett nytt virus.

Det första fallet (indexfallet) var en kvinnlig sydafrikansk medborgare som bodde och arbetade i Lusaka, Zambia. Genom sitt arbete inom turistnäring hade hon nära kontakt med hästar och uppges ha blivit fästingbiten nyligen. Hon evakuerades till Johannesburg i Sydafrika den 12 september och lades akut in på sjukhus där hon avled den 14 september, omkring 10 dagar efter symptomdebuten. Symptomen var inledningsvis feber, muskelvärk och kräkningar som sedan förvärrades med leverpåverkan, diarré och kramper. Senare kunde även hjärnödem konstateras.

Det andra fallet var en vårdare som följde med indexfallet i sjuktransporten till Johannesburg. Han utvecklade liknande symptom efter några dagar och togs in på sjukhus den 27 september. Tillståndet förvärrades den 1 oktober och patienten avled den 2 oktober.

En sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen som vårdade indexfallet insjuknade också och togs in akut på sjukhus den 1 oktober där hon senare avled den 5 oktober med svår andningspåverkan.

Laboratorietest

De prover som har tagits (från fall 2 och 3) har analyserats för de typiska virala hemorragiska febrarna: Krim-Kongo Hemorragisk feber, Marburgvirus, Rift Valley Fever och Hantavirus. Patienterna har vidare testats för malaria samt de bakteriella infektionerna leptospiros och rickettsia, som samtliga varit negativa. Ytterligare test där virus odlas i cellkulturer pågår och preliminära data från National Institute of Communicable Diseases (NICD) i Sydafrika och Centers for Disease Control (CDC) i USA talar för att det rör sig om ett nytt virus tillhörande gruppen Arenavirus. För mer information om virala hemorragiska febrar klicka här

Smittskyddsåtgärder och riskbedömning

I Sydafrika övervakas fler än 120 personer som har varit i direkt kontakt med någon av de tre insjuknade, under en tre-veckorsperiod.

De tre fallens kliniska presentation talar för en infektionssjukdom som efter en vecka med influensaliknande symptom förvärras och leder till multiorgansvikt och död. Detta talar för en virusorsakad sjukdom. Möjlig transmission av smitta via fästingar är rapporterad för indexfallet. Smittan från indexfallet till fall 2 och 3 är sannolikt orsakad av kontakt med kroppsvätskor alternativt droppsmitta då indexfallet vårdades i respirator. Inkubationsperioden tycks vara ungefär en vecka.

Mot bakgrund av att ett relativt stort antal EU-medborgare besöker Zambia varje år (100 000 enbart från Storbritannien) rekommenderar den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC att personer som återvänder och utvecklar feber bör söka sjukvård. Sjukvårdspersonal som tar hand om denna typ av patienter bör känna till detta och i förekommande fall vidta försiktighetsåtgärder. Det finns i nuläget ingen anledning för vanliga resenärer att avhålla sig från att besöka vare sig Sydafrika eller Zambia då den allmänna risken för smitta bedöms som mycket låg.

/Andreas Heddini, Läkare/Omvärldsbevakare, SMI