Fler än väntat har vaccinerats

Influensavaccinationen i Sverige började i mitten på oktober, strax efter den ovanligt tidiga upptäckten av influensafall i landet. Vaccinet kom i god tid till alla landsting, leveransavtalen har hållits och mätt i antal utlevererade doser har svenskarna vaccinerats som aldrig förr.

Det vaccin som skulle levereras enligt avtalen har redan gått åt, men tilläggsleveranser har kommit in eller är på ingående. Det kan eventuellt bli någon eller några dagars brist på enstaka ställen, men i det stora hela är prognosen att alla som vill kommer att vara vaccinerade i god tid innan influensaepidemin tar fart på allvar.

Toppar influensan till jul?

Efter den ovanligt tidiga starten i Sverige verkar spridningen av influensa just nu ha avstannat något (se Influensarapporten ). Vi kan fortfarande inte säga säkert om vi kommer att få en topp till jul, men vi har en enkel modell som kan ge viss ledning. Om det under en vecka rapporteras sammanlagt minst 10 influensafall från minst tre olika laboratorier är det minst sex veckor kvar tills utbrottet når sin topp.

Antalet influensafall nästa vecka (som publiceras vecka 47) blir alltså avgörande. Om influensan inte når sin topp till jul kommer jullovet att avbryta spridningen genom att skolor och daghem stänger. Efter loven tar det ett tag innan den tar fart igen, och klimax inträffar då tidigast i början på februari.

Vaccinet stämmer hittills men kan ibland behöva kompletteras med förebyggande medicinering

De influensstammar av typ A/H3N2 som har karakteriserats hittills har varit mycket lika dem som finns i vaccinet. De som har vaccinerats bör alltså ha ett bra skydd, även om individens immunologiska grundstatus naturligtvis påverkar hur bra effekt man får. Det är alltid bättre att vara vaccinerad än att inte vara det men om man är mycket gammal eller vet att man har ett starkt nedsatt immunförsvar kan det vara bra att lägga till en förebyggande behandling med Relenza ® eller Tamiflu® om någon i familjen får influensa. Mer om detta kan man läsa på Läkemedelverkets hemsida (se Behandlingsrekommendationer ).

God effekt av massvaccination i Kanada (se referens)

Efter en rad rapporter de senaste två åren som ifrågasätter värdet av influensavaccination har det nu kommit en intressant och efterlängtad artikel (länk nedan) från Kanada. År 2000 rekommenderades gratis influensavaccination till alla i provinsen Ontario. Man har nu jämfört dödlighet, besök på akutmottagningar och sjukhusvård under influensatider mellan Ontario och övriga provinser Kanada. Alla tre parametrarna har minskat signifikant mer i Ontario än i andra delar av Kanada efter införandet av den allmänna vaccinationen.

Studien är metodologiskt inte helt invändningsfri, bl. a. eftersom den mäter ”surrogatmarkörer” och inte exakta influensadata, men eventuella fel bör vara lika stora i alla provinser. Resultaten utgör ett mycket spännande underlag för de diskussioner som kontinuerligt förs om hur influensavaccinet bör användas

/Annika Linde

Referens:
The Effect of Universal Influenza Immunisation on Mortality and Health Care Use