Uppdaterad hiv/aids-statistik för Sverige kommer att publiceras i EPI-aktuellt den 20 november. För information om läget i världen se UNAIDS webbplats