Google publicerade igår (onsdag) ”google flu trends”. Det är en sida som använder mönster i förfrågningar till Googles sökmotor för att uppskatta influensaförekomsten i USA. Tanken bakom metoden är att folk söker mer på vissa saker när de är sjuka än när de är friska, till exempel ”hosta”, ”feber” eller ”sjukfrånvaro”. Googles metod har visat sig vara mycket bra på att uppskatta influensaförekomsten så som den rapporteras av amerikanska CDC.

På Smittskyddsinstitutet har en grupp forskare med Anette Hulth i spetsen sedan 2007 arbetat med att använda sökningar från vårdguiden.se för att uppskatta den svenska influensaförekomsten. Metoden vi använder är snarlik Googles. Antalet sökningar till Vårdguiden är givetvis mindre än antalet sökningar på Google, med detta till trots är resultaten likvärdiga.

Gemensamt för såväl Googles som Smittskyddsinstitutets arbete är att den uppskattade influensaförekomsten kan komma att bli ett värdefullt komplement till den vanliga influensaövervakningen. Den främsta fördelen är att resultaten kan ses direkt; för den vanliga övervakningen är det vanligtvis en fördröjning på en vecka innan fall rapporteras. En annan fördel är att systemet är stabilt i kristid: vid en eventuell influensapandemi kan det hända att läkare inte hinner rapportera influensafall, så vanliga övervakningssystem kommer inte att vara helt tillförlitliga. Människor kan dock fortfarande förväntas att söka efter information på internet. De som söker på webben är anonyma; vi vet därför inte deras ålder eller adress, inte heller hur sjuka de är. För att vi ska få den informationen måste andra system fungera parallellt med de webbaserade metoderna. Webbaserade metoder kommer dock att vara ett mycket värdefullt komplement i ett stressat läge.

/Anette Hulth, Gustaf Rydevik, Annika Linde, Avd för epidemiologi