Sedan mitten av 90-talet har spridningen av sexuellt överförda infektioner ökat i Sverige. Ofta ger dessa infektioner knappt märkbara symtom, några kan ge mycket allvarliga följdtillstånd och vissa av dem går inte att bota. Trots det använder allt färre personer kondom. Detta beror sannolikt både på okunskap och på missförstånd.

I Norrbotten har ett samarbete mellan landstinget och Luleå Hockey, för att nå ut med information till unga människor, lett till att vi nu tagit fram nio videofilmer som handlar om att man ska använda kondom och vilka risker man tar om man inte gör det. Vi hoppas att på detta sätt påverka attityder och bidra till en minskning av spridning av sexuellt överförda infektioner.

/Anders Österlund, smittskyddsläkare, Norrbottens läns landsting

Länk: No Action Without Protection – använd kondom