Infektioner orsakade av Cryptosporidium och Giardia drabbar varje år tusentals människor i Sverige. Ändå vet vi mycket lite om smittvägar, i vilken utsträckning de är zoonoser och vilka djur man i så fall ska hålla ett extra öga på.

Läs artikeln i Smittskydd