Finska Folkhälsoinstitutet (KTL) meddelar att under den senaste månaden har åtta finländare insjuknat i den allvarliga formen av malaria – P. falciparum-malaria - efter vistelse i Västafrika ( se KTL:s webbplats ). Av de insjuknade hade sex varit på semester i Gambia och två på arbetsresa i Senegal. Två av de insjuknade har behövt intensivvård. Av Gambiaresenärerna hade tre inte tagit någon malariaprofylax, och de övriga tre hade använt klorokin, som inte är effektivt i denna region. Det är i nuläget inte känt om personerna endast vistats i hotellområdet/huvudstaden eller om de även gjort utflykter inne i landet. Av de två personer som varit på arbetsresa i Senegal hade den ena inte använt någon profylax, och den andra hade avbrutit sin medicinering på grund av biverkningar. I Sverige har två fall av P. falciparum-malaria som smittats i Västafrika rapporterats under november, en person som besökt Senegal och en som besökt Gambia. Ingen av dem hade enligt anmälan tagit profylax.

Vid resor i tropiska Afrika är det alltid nödvändigt med effektiv malariaprofylax som meflokin (Lariam®), kombinationspreparatet atovakvon + proguanil (Malarone®) eller doxycyklin. Utöver malariaprofylaxen är det viktigt att skydda sig mot myggbett med hjälp av lämplig klädsel, myggmedel och myggnät (se Rekommendationer för malariaprofylax 2008 ).

De flesta av dem som insjuknar i P. falciparum-malaria får symtom inom en månad efter att de blivit smittade. Det viktigaste symtomet på malaria är feber, med också symtom som påminner om förkylning eller diarrésjukdom kan förekomma. Resenärer som vistats i tropikerna och som drabbas av symtom som kan vara förenliga med malaria bör så snabbt som möjligt söka sjukvård för att undersöka om malaria föreligger. Detta gäller även om man använt profylaktisk medicinering.

/Anders Blaxhult, Avdelningen f��r epidemiologi