Den 18 november genomfördes den första Europeiska Antibiotikadagen, European Antibiotic Awareness Day ett EU-initiativ som drivs av den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Fokus detta första år var framförallt att informera allmänheten om vikten av att stoppa all onödig användning av antibiotika. Strama skickade därför ut broschyrer och affischer till landets alla vårdcentraler med information om förkylningar, luftvägsbesvär och antibiotika. Huvudbudskapet var: Förkyld? Ta inte antibiotika. Ta hand om dig själv istället. Broschyrer och affischer kan laddas ner från Stramas hemsida

Lokala Strama-grupper uppmärksammade också antibiotikadagen. Flera grupper skickade ut ett pressmeddelande till lokalmedia med information om antibiotikadagen samt om den lokala förskrivningen av antibiotika till barn med luftvägsinfektioner.

I Uppsala och Malmö höll Strama-grupper föreläsningar om antibiotikaresistens för allmänheten. Strama i Halland ordnade en presskonferens där man redogjorde för sitt arbete. Halland låg 2007 i Sverigetoppen bland de landsting som förskriver mest antibiotika. Men under det här årets nio första månader har förskrivningen minskat med ungefär lika mycket som den ökade 2007. En rad olika aktiviteter har genomförts för att åstadkomma detta, bland annat utbildningar om antibiotika för vårdenheternas läkare. Dessutom har en kvalitativ undersökning genomförts av läkares attityder till antibiotikaförskrivning.

SMI, Strama och Socialstyrelsen avrapporterade sina regeringsuppdrag om framtida strategier för att hejda resistensutvecklingen vid ett nationellt symposium riktat till ledare inom hälso- och sjukvården.

Göran Stiernstedt från Sveriges Kommuner och Landsting (som också var medarrangörer) poängterade att ledare inom sjukvården har ett stort ansvar när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson underströk att arbetet mot antibiotikaresistens är en av de allra viktigaste hälsofrågorna för regeringen. Utöver detta gav flera andra inbjudna talare praktiska exempel på arbetet mot antibiotikaresistens. Dagen avslutades med en paneldiskussion.

Rapporterna i sin helhet kan laddas ned från Smittskyddsinstitutets och Stramas hemsidor