Samarbete = bättre beredskap och nya upptäckter

Inte en utan två olika fågelinfluensatyper drabbade Sverige 2006. Och de kom från olika håll. Det står klart efter ett myndighetsöverskridande projekt.

Läs artikeln i Smittskydd: Samarbete ger nya upptäckter och bättre beredskap

Tuberkulosens återkomst

Efter många år av ständigt färre fall är det nästan ingen som längre minns TBC i Oman. Men en stark ekonomisk utveckling, ökad välfärd och helt nödvändig arbetskraftsinvandring har ändrat på det.

Läs artikeln: Dags att fräscha upp kunskaperna