Under senaste åren har Plasmodium knowlesi uppmärksammats som en ”ny” malariasjukdom i Malaysia och Indonesien. Ett fall har också diagnostiserats i Sverige (se EPI-aktuellt nr 3, 2008 ) Denna malariaform finns hos apor som utgör reservoar men den kan även smitta människor. Vid mikroskopiundersökning är den identisk med P. malariae varför specialundersökningar är nödvändiga för att skilja dem åt. Detta är viktigt eftersom P. knowlesi-malaria ger ett mer aggressivt förlopp och kräver övervakad behandling.

Den ökade uppmärksamheten har gjort att man nu hittat P. knowlesi förutom i Malaysia och Indonesien även i Thailand och Burma. Vidare rapporteras om fem fall varav fyra med dödlig utgång (sannolikt då de misstolkats som P. malariae) från Filippinerna. Det rapporteras också om ett inhemskt fall från Singapore hos en person som vistats i ett skogsområde där apor lever. Detta är extra anmärkningsvärt eftersom Singapore normalt betraktas som malariafritt.

P. knowlesi får betraktas som en risk i områden med apor i hela Sydostasien, detta oberoende av hur malariasituationen ser ut för de vanliga humana malariaformerna. Knowlesi har en 24-timmarscykel och kan liksom P. falciparum-malaria snabbt ge en hög parasitmängd och leda till organsvikt. En rimlig slutsats är att i väntan på att laboratoriet kan särskilja mellan P. malariae och P. knowlesi behandla alla fall av ”P. malariae/knowlesi” från Sydostasien som vore de P. knowlesi-fall.

/Anders Blaxhult, Avdelningen för epidemiologi

Läs mer:
ProMed 14 nov 2008  Malaria, P. knowlesi, human - Southeast Asia: Alert