I Moskvaregionen har antalet rabiesinfekterade djur ökat markant de senaste åren och antalet djur som verifierats under de första elva månaderna 2008 är det högsta på 25 år. Hittills i år har rabies påvisats hos 173 djur men den verkliga siffran är sannolikt större då mörkertalet tros vara stort. En av orsakerna till ökningen är sannolikt skiftet av vektor. Tidigare har räv varit den huvudsakliga vektorn för rabies i denna region men de senaste åren har mårdhunden alltmer övertagit den rollen. Mårdhunden är ett hunddjur som ursprungligen kommer från östra Asien. Under mitten av 1900-talet introducerades mårdhunden som pälsvilt i före detta Sovjetunionen. Därefter har mårdhunden, som har få naturliga fiender, snabbt spridit till övriga Europa, framför allt till östra delarna. I Finland är mårdhunden vanligt förekommande och det satsas nu stora resurser på att förhindra mårdhundens etablering i Sverige.

Ryssland är ett av de få länder i Europa som har inhemska humanfall av rabies och i år har två av dessa rapporterats från Moskvaregionen. Det ena var en man som blev biten av en mårdhund som hittades i hans sommarhus. Generellt är exposition för hundbett den vanligaste smittkällan för människor. Men ett vanligt sjukdomstecken hos vilda djur som drabbas av rabies är att de förlorar sin rädsla för människor och tvärtom söker sig till bebodda trakter och kan då utgöra en risk.

/Anna-Lena Hammarin, Avdelningen för virologi