Den 4 november meddelade företaget Ewerman AB i Helsingborg i ett pressmeddelande att de dragit tillbaka produkter med ruccolasallad från leverantören La Veneta i Italien. Salmonella hade upptäckts vid provtagning av ruccolasallad i Ewermans egenkontroll. Serotypning på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) visade serotypen Salmonella Napoli.

Tre veckor senare, den 24 november, isolerades återigen Salmonella från ruccolasallad. Den här gången är det Coop som i ett pressmeddelande går ut och informerar om att de har återkallat ruccolasallad från Italien efter att deras regelbundna kontroller påvisat Salmonella i ett importerat parti. Även den här gången visade det sig vara Salmonella Napoli. Fynden av Salmonella i dessa båda partier har även rapporterats internationellt via det s k RASFF-systemet (Rapid Alert System for Food and Feed).

Hittills under 2008 har 23 fall av Salmonella Napoli rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI). Av dessa anmäldes ungefär hälften under sen vår och sommar och resten under november månad. På ett äldreboende i Göteborg blev både flera av de boende och personalen sjuka och tre personer diagnosticerades med salmonellainfektion efter att de ätit ruccolasallad innan det första partiet hade hunnit dras tillbaka. På SMI har PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis) visat att flera humanstammar är genetiskt besläktade med varandra och med bakteriestammen från salladen.

SMI utreder nu tillsammans med Livsmedelsverket och berörda kommuner varifrån de olika partierna sallad har kommit och om eventuellt samband finns. De italienska myndigheterna är informerade och utreder tillsammans med oss. Detta är ett mycket bra exempel på hur viktigt det är med ett gott internationellt samarbete och goda kontakter myndigheter och länder emellan.

Under hösten har även 7 fall av Salmonella Thompson anmälts till SMI. Just denna salmonellatyp figurerade i ett stort internationellt utbrott 2004 där Sverige hade flera fall. Smittkällan var importerad italiensk ruccolasallad. PFGE på årets fall visar att isolat från fyra fall är genetiskt besläktade med den salmonellastam som hittades i den importerade ruccolan år 2004.

Under senare år har Salmonella hittats i olika typer av sallater och utbrott har misstänkts eller kunnat spåras till sallat. ��ven andra typer av patogener som Campylobakter och EHEC har varit aktuella. Denna typ av produkter är speciellt känsliga med tanke på att de normalt äts utan värmebehandling. Färska grönsaker, örter och böngroddar är produkter som under senare år har uppmärksammats mer och mer som en möjlig smittspridare av olika patogener. Det är därför viktigt att denna risk hanteras i de svenska företagens egenkontrollprogram och att man som konsument sköljer dessa produkter ordentligt innan de äts.

För vidare läsning om salmonellautbrottet 2004: ” Outbreak of Salmonella Thompson Infections Linked to Imported Rucola Lettuce ”

/Sofie Ivarsson, epidemiolog