Till virusfamiljen calicivirus hör undergrupperna norovirus och sapovirus. Utbrott av norovirusinfektion är en mycket vanlig företeelse vintertid och vi använder numera ”vinterkräksjuka” för detta fenomen. Sapovirus diagnostiseras i huvudsak i samband med magsjuka hos små barn, t.ex. på förskolor. Eftersom endast ett fåtal laboratorier i landet har denna diagnostik uppsatt som rutinmetod, är det få fall som upptäcks och därmed uppmärksammas i SMI:s labrapportering. Diagnostiserade fall bland vuxna är ovanliga och när vi strax före julhelgen hittade sapovirus hos boende på ett vårdhem noterades detta speciellt. Under den senaste månaden har sapovirus påträffats på ytterligare ett tiotal platser, i samtliga fall hos vuxna. På SMI diagnostiseras tarmvirus med hjälp av elektronmikroskopi, en metod som förutsättningslöst kan detektera förekommande virus bara de finns i relativt stor mängd i provet.

De molekylärbiologiska detektionsmetoder som ofta används för analys av calicivirus är specifika för norovirus. Det är därför inte så konstigt att sapovirus bara har rapporterats från ytterligare ett laboratorium förutom SMI. Man kan dock anta att vi bara påvisat en mindre del av de sapovirusutbrott som hittills förkommit i vinter.

Bilden av vinterns sapovirusutbrott liknar mycket den vi upplevde under vintrarna 2002-4. Då liksom nu insjuknar vuxna på olika former av vårdinstitutioner. Den kliniska bilden liknar den vi är vana att se vid norovirusinfektion, där både personal och patienter drabbas av kräkningar och diarré. Den gången cirkulerade en tidigare i Sverige ej påvisad genogrupp av sapovirus. I de nu aktuella utbrotten är det alltså åter vuxna personer som drabbats, men det tycks inte vara samma virustyp som 2002-4 (då Genogrupp 4). De första typningsresultaten från vinterns utbrott pekar istället mot ett Genogrupp 1 virus. Det återstår att undersöka om det även nu rör sig om en enda virusstam som sprider sig över landet.

/Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap, SMI