Vi har under slutet av november och nu i december konstaterat smittspridning av shigella på en förskola i Kalmartrakten. Detta utbrott illustrerar med tydlighet hur smittsamt shigella kan vara.

Indexpatienten är ett 10 årigt barn som insjuknade i november med diarré, feber och knipsmärtor. Barnet var kortvarigt inlagd på barnklinik. Epidemiologiskt var det då ingen i familjen som var sjuk och man hade inte varit utomlands. Odlingsprov visade överraskande fynd av Shigella sonnei. Ingen i familjen var smittad och efter kontakt med SMI hade vi då ingen inhemsk ökning av shigellafall som kunde ge oss några ledtrådar.

En vecka senare konstateras att tre av fyra personer i en familj insjuknat med feber och diarré där man påvisade Shigella sonnei. Dessa, nu fyra fall, bodde i samma samhälle och barnen gick på förskola integrerad med vanliga skolan där indexpatienten gick.

När detta blev klarlagt tog vi kontakt med skolsköterskan. Det framgick att man hade haft en ökad frånvaro i förskolan bland 5- och 6-årsgrupperna, barnen hade haft mag-tarmsymtom. När vi fick denna information tog vi beslut att kontrollera alla barn och lärare i dessa grupper. Samtidigt vidtogs skärpta hygienrutiner i förskoleverksamheten. All verksamhet där barnen tidigare deltagit, som beredning av mellanmål, jul- och lussebak, sköttes nu endast av personal.

Vid kontroll av barn och personal fann vi sex personer som var bärare av shigella. Hos två av barnen (dessa barn hade också lindriga diarrébesvär) fann vi även smitta i familjen där föräldrar och syskon drabbats.

I skrivande stund har vi konstaterat 16 fall av Shigella sonnei. Totalt tre personer har vårdats på sjukhus och i ett fall har infektionen varit invasiv med positivt blododlingsfynd. Samtliga har behandlats och det förefaller nu som detta utbrott är i avklingande.

Det vi har noterat är att spridningspotentialen av shigella är betydande. Personligen tror jag att vi sett fler fall av person-till-personsmitta och där sannolikt barnens delaktighet i t.ex. mathantering som mellanmål och godisbak kan ha bidragit till den omfattning vi sett.

Tyvärr har vi inte kunnat klarlägga hur smittan kommit in i förskolan. Vad som dock uppenbarats är att man haft flera barn med mag-tarmbesvär innan vi konstaterade shigella i barngrupperna.

/Claes Söderström, smittskyddsläkare i Kalmar län