Antibiotikaresistenta tarmbakterier blir allt fler
Anmälningsplikten för så kallade ESBL-producerande tarmbakterier infördes för knappt två år sedan. Statistiken visar att problemet med antibiotikaresistens hos vanliga tarmbakterier ökar snabbt. Men än så länge saknas information om varifrån bakterierna kommer.

Familj nästan utplånad av tidens sjukdomar
På Mattmars kyrkogård i Västjämtland står denna gravsten strax intill ingången till kyrkan. Den berättar om en familj som gradvis decimerades av den tidens sjukdomar.