Nästa nummer av EPI-aktuellt kommer den 15 januari 2009. Redaktionen önskar alla läsare och medarbetare God jul och Gott Nytt År!