Under många år har majoriteten av öarna i Indonesien betraktats som rabiesendemiska områden men Bali har utgjort ett undantag och varit rabiesfritt. Nu kommer rapporter att även Bali har drabbats. Ett flertal hundar har visat karaktäristiska symtom på rabies och minst två fall har laboratorieverifierats. Även fyra humanfall har rapporterats, dessa är dock ej laboratorieverifierade än.

Myndigheterna har nu vidtagit omfattande åtgärder för att stoppa spridningen. Framför allt handlar det om att avliva vilda och lösdrivande hundar men för att effektivt stoppa spridningen måste även massvaccination av tama hundar genomföras. Även om hund utgör den största risken för smitta till människa är det viktigt att komma ihåg att alla varmblodiga djur kan infekteras med rabies och föra smittan vidare. Rabies smittar via saliv från infekterade djur och för resenärer till Bali gäller nu samma rekommendationer som för resenärer till andra rabiesendemiska områden i världen, d.v.s. att undvika kontakt med djur. Speciellt viktigt är att hålla uppsikt över små barn som inte har förstånd att låta bli att klappa djur.

I händelse av exposition är det viktigt att snarast rengöra såret och/eller den hudyta som kommit i kontakt med djurets saliv. Efter noggrann tvätt med tvål och vatten, gärna följt av riklig sköljning med sprit eller annan desinficerande vätska kontaktas läkare för bedömning om vaccination.

Rabiesvaccination rekommenderas inte generellt till turister. Däremot kan pre-expositionsvaccination rekommenderas till vissa riskgrupper såsom personer som skall arbeta inom skogsbruk eller med djur.

/Anna-Lena Hammarin, Avd för virologi