På denna SMI-dag presenteras nya teknologier och användbarhet av molekylär typning för såväl bakteriologiska, virologiska och parasitologiska agens. Mikrober som kommer att belysas är preliminärt EHEC, Tuberkulos, Hepatit, Malaria, Chlamydia, Neisseria, Papillomvirus, Pneumokocker, MRSA och HIV.
Föredragen vänder sig till läkare och annan personal på smittskydd, infektion, vårdhygien och mikrobiologiska laboratorier.

Anmäl Dig senast den 22 februari!
All information och anmälningsformulär finner Du via denna länk: SMI-dag om molekylär typning