Utrotning av polio verkar nu kunna vara ett uppnåeligt mål anser FN, vilket uppmärksammades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon när han talade inför Rotary International i Chicago den 8 februari i år i samband med att han erhöll Rotarys Internationella Award of Honor.

Under de senaste 20 åren har antalet poliofall minskat med 99 % och det finns nu endast fyra länder med endemisk polio, Afghanistan, Pakistan, Indien och Nigeria. I dessa länder har distrikten med poliofall minskat med mer än hälften det senaste året. Under 2007 intensifierades vaccinationskampanjer med oralt poliovaccin, främst med monovalent vaccin mot poliovirus typ 1, vilket är den typ som ger flest paralyser hos de infekterade och som har störst spridningsförmåga av de tre poliovirustyperna. Dessa kampanjer resulterade i en minskning från 1666 fall av poliovirus typ 1 under 2006 till 315 fall under 2007. Under samma period ökade antalet fall orsakade av poliovirus typ 3 från 331 till 963. De flesta fallen härrör från de fyra endemiska länderna, medan 103 fall hade importerats till närliggande länder.

I år har 26 fall av polio hittills rapporterats. De flesta har orsakats av poliovirus typ 3 i Bihar regionen i Indien. WHO har startat två stora vaccinationskampanjer med monovalent poliovirus typ 3 vaccin i denna region. Den senaste var den 9 december förra året. Om dessa har haft önskad effekt med minskat antal fall kommer att visa sig under februari. Även fall orsakade av poliovirus typ 1 har rapporterats från svårtillgängliga områden i denna region. WHO har därför planerat en intensifierad vaccinationskampanj där även de mest avlägsna områden ska försöka nås. I de övriga endemiska länderna har antal barn som inte kunnat nås för vaccination ökat från 4 % till 12 % i södra Afghanistan och minskat från 27 % till 16 % i Nigeria och är oförändrat i Pakistan då det är svårt att där nå de nordvästra regionerna.

Arbetet med att utrota polio leds från WHO i nära samarbete med Rotary International och Bill och Melinda Gates Foundation, Centres for Disease Control, CDC, i USA och FN:S Barnfond, UNICEF.

/Heléne Norder, Avdelningen för virologi, SMI