Kraftiga kostnader för MRSA.
Unika beräkningar från Örebro visar att MRSA-smitta snabbt slukar miljoner ur sjukvårdsbudgeten.

Missbrukare drabbas hårt av nytt hivutbrott.
Den pågående ökningen av hiv bland missbrukare i Stockholm beror på en ny hivstam som nått nya missbrukarkretsar.

Porträttet:
Från snabba till lugna puckar. Efter snart ett halvt sekel vid smittskyddet i Göteborg ser Gunilla Falkenström tillbaka på det som varit – och funderar över det som är. Men varför stannar man så himla länge på ett jobb?

Läs artiklarna i Smittskydd nummer 1/08. OBS! Vill du läsa en artikel, kontakta redaktör Marco Morner på fornamn.efternamn@smi.ki.se för gratis provnummer eller prenumeration.

Mer ur det nya numret:
Ett samtal räcker långt för att förebygga smittspridning. Men samtidigt som klamydiafallen ökar lavinartat så kortas smittspårningssamtalen på grund av en allt större arbetsbörda. I Stockholms läns landsting diskuteras nu möjligheten att ta bort klinikanmälningarna för att lösgöra tid på de olika mottagningarna.

Det tycks klart att måttlig motion stärker immunförsvaret. Men hur påverkas immunförsvaret vid hårdare fysisk aktivitet?

GIS snart i var myndighets budget. Datoriseringen skapar helt nya möjligheter till analys med geografiska informationssystem. Men smakar det så kostar det.

SMI:s temaår: Zoonoser och klimatförändringar. Smittskyddsinstitutet ser en mängd relevanta frågeställningar i Klimat- och sårbarhetsutredningen när det gäller framtidens infektionsläge.

Stora förändringar med små medel – så kan Smittskyddsinstitutets hivprojekt med Hunanprovinsen i Kina summeras.

Myter om smittskydd: När man smittar sig själv.

Krönika: Annika Linde. Tbc kräver bredare insatser.