Antalet fall av fästingburen hjärninflammation (TBE) fortsätter att öka i Sverige (en ökning med 11 % jämfört med 2006). Under 2007 rapporterades 182 fall av TBE till Smittskyddsinstitutet varav 175 personer troligtvis smittats i Sverige (se fig 1)

Områden där smitta skett

Som tidigare är de flesta fallen 75 % (137 personer) smittade i Stockholms, Södermanlands och Upplands kusttrakter både vid östersjökusten och i trakterna längs Mälarens mellersta och östra del (se karta).

Under de senaste åren har en ökning av antalet anmälda fall skett framförallt i trakterna söder och sydost om Enköping i Uppsalas län och Järfälla i Stockholms län liksom i Strängnästrakten, Södermanlands län.

TBE fall förekommer också varje år längs Östersjökusten i Östergötland, kring Vättern både vid östra kusten vid Omberg och västra kusten i Hjotrakten.
Mellan tre och sex fall rapporteras årligen från södra delen av Vänern. Anmärkningsvärt är att tre fall troligtvis smitts i Göteborg stad under 2007.
Enstaka personer smittas årligen på öarna utanför Gotland (Fårö,Gotska Sandön och Karlsöarna) och under 2007 har två personer anmälts smittade där.
De senaste åren har två till tre smittats längs Blekingekusten och i Skånes sydöstra hörn årligen.
Av de utlandssmittade har fyra personer smittats på Åland, de övriga två har smittats i Norge respektive Lettland.

Ålder o könsfördelning

Av de smittade är 55% män. Åldersfördelning, se fig 2. Medelåldern är 43 år (4-82 år).

Av de 182 rapporterade personerna har vi fått uppgift om att 17 (9%) tidigare vaccinerats. Av de 17 hade sju (41 %) personer vaccinerats med tre doser eller fler. Under 90-talet anmäldes i snitt 70 personer per år. Därefter har det i snitt rapporterats 138 personer per år.

Den stadiga ökningen av antalet TBE-fall de senaste åren kan ha flera orsaker.

  • Fästingarna har haft gynnsamma villkor med de långa varma vintrarna.
  • Media her uppmärksammat TBE betydligt mer under senare år, inte minst kopplat till klimatförändringar. Detta i sin tur gör att det finns en ökad uppmärksamhet både hos patienter och personal och att det säkert tas flera prov för att säkerställa diagnos.

Troligtvis är ökningen av rapporterade fall en kombination av ovanstående påståenden.

Symtom

TBE karakteriseras av ett dubbelinsjuknande med feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk omkring 14 dagar efter fästingbett. Symtomen försvinner efter några dagar men 20-30 procent återinsjuknar efter någon vecka med tecken på hjärnhinneinflammation.
Förlamningssymtom uppträder hos cirka 10% av de drabbade.

Skyddsåtgärder mot fästingbett

Om du vistas i miljö med mycket fästingar använd stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade i stövelskaften. En skjorta, nedstoppad i byxliningen ger ett gott skydd.

TBE-vaccination kan rekommenderas till fastboende och sommarboende samt personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk (se kartan)
Även resenärer som skall vistas på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central och Östeuropa bör vaccineras.

/Malin Arneborn, Avd för epidemiologi

Se även information hos Smittskyddsenheten Stockholms läns landsting