I Eurosurveillance rapporterades i förra veckan en sedelärande tularemihistoria som inträffat i Tyskland:

I slutet av sommaren 2007 råkade en ung man, som var ute på biltur i Baden-Württemberg i södra Tyskland, köra över en hare. Djuret blev så illa skadat att det måste avlivas på plats.

Den unge mannen tog hem haren till sina föräldrar, där han själv och pappan hjälptes åt att flå den. Mamman i familjen placerade det flådda djuret i frysen.
Tre dagar senare insjuknade först pappan och strax efter även mamman och sonen i influensaliknande symptom med hög feber, huvudvärk, yrsel och ledvärk. Dottern i familjen, som inte hade varit hemma den dag då haren flåddes, uppvisade inga symptom. Laboratorietester togs av familjens husläkare, men dessa visade endast på ospecifikt inflammatoriskt tillstånd.

Under de följande veckorna fortsatte de tre familjemedlemmarna att må dåligt och efter ungefär en månad fick samtliga problem med svullna lymfkörtlar i framförallt armhålorna. I flera fall utvecklades abscesser som krävde kirurgisk behandling

Vid det här laget hade dottern i familjen börjat reagera på att hennes föräldrar och bror inte fick någon riktig diagnos ställd. Eftersom hon råkade jobba på ett laboratorium, tog hon saken i egna händer, tog ett blodprov på pappan och lät analysera det. När svaret kom, visade det på kraftigt förhöjda antikroppstitrar mot Francisella tularensis. Mamman och sonen blev också testade och även de konstaterades ha tularemi. Alla tre fick antibiotikabehandling och tillfrisknade.

Lokala veterinära myndigheter blev också inblandade i utredningen kring tularemifallen. De lät ta upp haren ur frysen och provta den. Även haren var tularemi-infekterad, så familjen rekommenderades att desinficera frysen. De lokala skogsvaktarna informerades om risken för smitta vid kontakt med harar i området.

Tularemi är en relativt ovanlig sjukdom i Tyskland och mellan 2002 och 2007 anmäldes mellan ett och 20 fall årligen. I det aktuella området i de södra delarna av landet har inga fall rapporterats tidigare under de senaste åren.

/Marika Hjertqvist, Avd för epidemiologi

Läs mer

Three cases of tularaemia in southern Baden-Wuerttemberg, Germany, November 2007. Euro Surveill 2008;13(7)