Vid den rutinmässiga övervakningen av campylobacterinfektion på Smittskyddsenheten upptäcktes att det troligen skett en smittspridning av Campylobacter via den buffé som serverades vid ett jubileum den 10 oktober 2007. Kontakt togs med den som arrangerat jubileet och då han kände till att ett 10-tal personer, av de cirka 100 som deltagit, hade insjuknat med mag-tarmsymtom bekräftades dessa misstankar. Maten till buffén hade tagits från ett cateringföretag i Stockholm vilket vi meddelade till Miljöförvaltningen i Stockholms Stad och en inspektion gjordes av köket.

Utredningen på Smittskyddsenheten började med att vi fick en lista på vad som serverats vid buffén samt en deltagarlista. En enkät skickades till de personer där vi hade kontaktuppgifter, totalt 93 personer. Femtioåtta personer fick enkäten via e-post med en personlig länk till enkäten och resterande personer via ordinär postgång. I enkäten ställdes frågor om vad som ätits från buffén och om sjuklighet.

Vi fick svar från totalt 67 (72 %) personer. Svarsfrekvensen (77 %) var högre bland de personer som fått enkäten via e-post med personlig länk, medan de som fått enkäten via post hade en svarsfrekvens på 62 %. Tio personer hade inte ätit av buffén och de var alla friska. Femtiosju personer hade ätit av buffén och av dessa angav 22  (39 %) personer att de insjuknat. Fyra av de sjuka personerna hade fått en campylobacterinfektion konstaterad och två personer hade varit så sjuka att de krävt sjukhusvård. Datum för insjuknade finns i figur 1.

Resultattabell
Maträtt Relativ risk 95 % konfidensintervall
Shishkebab 1,88 0,50-7,00
Hommousröra 1,9 0,32-11,5
Slata Mechwia (grillad paprikasallad) 0,93 0,37-2,29
Orientalisk sallad 0,63 0,26-1,52
Falafel 1,84 0,30-11,2
Marinerad kycklingklubba 3,88 1,01-14,9
Basmatiris 0,78 0,19-3,24
Yoghurtsås 1,56 0,44-5,50
Tomatsås 0,69 0,31-1,53

Enkätstudien pekade ut de marinerade kycklingklubborna som en trolig orsak till den magsjuka som drabbade gästerna. Rått eller inte genomstekt kycklingkött är en välkänd smittskälla för campylobacterinfektion. Av de i landet rapporterade matförgiftningarna under 2005 var 9 utbrott med totalt 38 personer orsakade av campylobacter och som smittkällor anges bl.a. kyckling/kycklinglever ( www.slv.se ). Vad som hänt med de nu aktuella kycklingklubborna vet vi inte men om de var välstekta så dog ev. bakterier vid stekningen och de kan ha förorenats vid en efterföljande hantering. Var de däremot inte ordentligt genomstekta var det troligen råvaran i sig som burit på smittan. För övriga maträtter finns inget statistiskt samband mellan insjuknande och förtäring av maträtt.

Denna utbrottsutredning visade att webbaserade enkäter är ett bra hjälpmedel vid en utredning.

/Birgitta de Jong, epidemiolog, Camilla Ancker, smittskyddssjuksköterska, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting, Stockholm