Rekordmånga mässlingsfall har rapporterats i Storbritannien under 2008. Till slutet av november hade 1217 laboratorieverifierade fall rapporterats, den högsta siffran sedan 1995. Mer än hälften av fallen har inträffat i London. Under hösten har antalet fall ökat även i andra regioner där flera utbrott pågår i skolor och förskolor. De flesta av de insjuknade (65 procent) har varit barn under 15 år.

Vaccinationstäckningen för MPR-vaccinet har varit låg i England sedan slutet av 90-talet. Enligt Health Protection Agency’s beräkningar kan ca 1,9 miljoner skolbarn och 300 000 förskolebarn vara ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade mot mässling. I augusti 2008 inledde Department of Health en vaccinationskampanj (”catch-up” vaccination) för att vaccinera ovaccinerade barn och ungdomar under 18 år.

Enligt WHO:s strategiska plan för eliminering av mässling i Europaregionen skall minst en 95%-ig vaccinationstäckning med två doser uppnås för att stoppa virusspridningen.

I Sverige rapporterades 25 fall av mässling förra året, två personer hade blivit smittade i Storbritannien.

/Tiia Lepp, Avdelningen för epidemiologi

Läs mer på Health Protection Agency’s webbplats och på ProMED 10 januari 2009