Olika infektioner har under många årtusenden varit med om att forma den mänskliga arvsmassan. En del sjukdomar hjälper, andra bara stjälper, men gener och mikroorganismer är inte så olika människan – också de minns och lär.

Läs artikeln: Infektioner har format människans arvsmassa