Margarita Riera började den 16 september 2008 sin 2-årspraktik som EPIET-fellow på Zoonossektionen under Margareta Löfdahls ledning. Margarita kommer från Spanien där hon studerade medicin och specialiserade sig i internmedicin. Hon har tagit en magisterexamen i tropikmedicin och internationell folkhälsa i London. Hon har arbetet med Läkare utan gränser i Indien, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo.

För närvarande arbetar hon med ett klamydiaprojekt och är involverad i en utredning av hepatit A utbrott. Margarita har möjlighet att delta i utredningar och var behjälplig vid utbrottsutredningar även på smittskyddsenheter i övriga landet. Margarita talar redan nu bra svenska.

EPIET – European Programme for Intervention Epidemiology Training