Under 2008 inträffade tre av varandra oberoende utbrott av hepatit A i Tjeckien, Lettland och Slovakien. En viktig bidragande faktor är minskad immunitet i befolkningen på grund av lägre sjukdomsincidens under den senaste 10-årsperioden. Även om det totala antalet fall i Europa minskat sedan mitten av 1990-talet indikerar utbrotten under 2008 att sjukdomen i viss utsträckning kan vara på väg tillbaka. I samband med utbrotten under hösten 2008 gick Smittskyddsinstitutet ut med rekommendationer rörande resande till dessa länder . Då man fortsatt ser överföring av hepatit A i dessa länder och det finns risk för fler sporadiska utbrott, rekommenderas tillsvidare fortsatt generös vaccination och reseråd i enlighet med tidigare riktlinjer.

/Andreas Heddini, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap