En epidemi av hjärnhinneinflammation (meningit) orsakad av grupp A-meningokocker härjar för närvarande i Nigeria. Under de senaste tre månaderna har 333 nigerianer dött och fler än 5 000 insjuknat. Vaccination rekommenderas för resenärer till området.

Hälsomyndigheter i huvudstaden Abuja bekräftar att ett omfattade utbrott av meningit pågår och att stora delar av landet är drabbade. Hittills har man rapporterat dödsfall från 22 av landets 37 delstater. Dödligheten (case-fatality-rate) har varit stor och ligger, baserad på föreliggande siffror, omkring 6 %. Endast under förra veckan rapporterades 1 817 fall och 105 dödsfall. Analys av provtagningsmaterial har visat att utbrottet orsakats av bakterien Neisseria meningitidis grupp A, men rapporter finns också om grupp C.

Världshälsoorganisationen (WHO) och andra internationella organisationer arbetar tillsammans med den federala regeringen för att få igång snabba vaccinationskampanjer.

För mer utförlig information om meningokocksjukdom se här .

Rekommendationer för resande

Det finns vaccin som skyddar mot meningokocker tillhörande grupperna A, C, Y samt W-135. Mot bakgrund av det nuvarande utbrottet i rekommenderas allmän vaccination av resenärer till Nigeria och närliggande länder som Niger och Chad. Vaccinet har dock en relativt kort skyddseffekt. Det är endast mot grupp C som det finns vaccin som ger ett mer långvarigt skydd.

/Andreas Heddini, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap