Under 2008 fortsatte antalet TBE-fall att öka i Sverige. Totalt anmäldes 224 fall, vilket är en ökning med 23 % från 2007. Majoriteten, 213 fall, hade smittats i Sverige.

Områden där smitta skett

Bortsett från att det anmäldes fler fall höll sig sjukdomen under 2008 i stort sett till samma utbredningsområde som tidigare år. De flesta smittades vid Östersjökusten och utmed Mälarens mellersta och östra delar i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län.

Liksom tidigare har personer smittats med TBE längs Östersjökusten i Östergötlands och Kalmars län och längs Vätterns kuster, och då framförallt på den östra sidan vid Omberg samt vid södra delen av Vänern. Ett fåtal personer brukar smittas på Västkusten och under 2008 anmäldes ett par fall så långt norrut som från norra Bohuslän.

Enstaka personer smittas årligen på öarna utanför Gotland och under 2008 anmäldes en person från Gotska Sandön. Liksom de senaste åren har enstaka fall smittats längs Blekingekusten och i Skånes sydöstra hörn.

Värt att notera från 2008 är att det anmäldes ett par fall från södra Dalarna. Det rapporterades ett fall från samma område även 2007. Sålunda verkar nu TBE ha etablerat sig i detta område. Sjukdomen ser dessutom ut att sakta sprida sig norrut längs med Upplandskusten och under året smittades tre personer strax söder om gränsen till Gävleborgs län.

Det mest spektakulära från 2008 är att en person från Västerbotten som endast befunnit sig inom länets gränser inom inkubationstiden insjuknade. Aldrig tidigare har TBE-fall observerats så långt norrut i Sverige.

Av de utlandssmittade hade sex personer smittats på Åland, en i Slovakien, en i Ungern och en i Nordeuropa ospecificerat.

Ålders- och könsfördelning

Under 2008 var det som vanligt en något större andel, 60 %, män som insjuknade i TBE. Medelåldern var 45 år (4-90 år) och två tredjedelar av de sjuka var i åldersgruppen 30 till 69 år.

Ökning av TBE-fall

Under hela 2000-talet har det skett en ökning av antalet TBE-fall. Lägsta siffran under perioden är 100 fall och högsta 180. I genomsnitt har det inträffat ca 140 fall årligen. Under 90-talet låg siffran på 60-80 fall per år.

Ökningen beror förmodligen på en kombination av flera faktorer som till exempel en ökad observans, både bland läkare och allmänhet, samt ändrat beteende hos människor.

Skyddsåtgärder mot fästingbett

Använd stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade i stövelskaften om du vistas i miljö med mycket fästingar. En skjorta, nedstoppad i byxlinningen ger också ett gott skydd.

TBE-vaccination kan rekommenderas till fast boende och sommarboende samt personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk. Även resenärer som skall vistas på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa bör vaccineras.

/Marika Hjertqvist, Avdelningen för epidemiologi