En preliminär studie från Norge visar att två procent av norska skolbarn är smittade av huvudlöss. Höstens SMI-dag om huvudlöss klargjorde lusförekomsten i samtliga nordiska länder och resulterade i bildandet av en nordisk expertgrupp för löss och skabb.

Artikeln i Smittskydd hittar du här !