För landets 5 000 hivpositiva är stigmatiseringen av hiv ett allvarligt problem. Det saknas stora utbildningsinsatser, inte minst inom vård och skola.

Läs artikeln på smittskydd.se