Trender

Under perioden 2005-2007 minskade incidensen av gonorré (2005 – 7,6/100 000 invånare, 2006 – 7,4/100 000 invånare, 2007 - 7,0/100000 invånare). År 2008 anmäldes 725 fall av gonorré, vilket är en ökning med 13 % jämfört med år 2007 och det innebär en incidens på 7,8 fall per 100000 invånare. Ökningen som observeras under 2008 har skett både bland kvinnor (med 8,7%) och män (med 14%) (se Fig.1). Vad gäller andelen fall smittade i Sverige såg man en ökning (66 % jämfört med 61 % föregående år).

Ålder

Medelåldern för kvinnor var 23,8 år (26 år föregående år) och för män 32 år (samma som år 2007). För heterosexuellt smittade män var medelåldern 30,8 år (32 år föregående år) och för män som har sex med män (MSM) var medelåldern 32,7 år (32 år föregående år).

Störst ökning i antal fall 2008 sågs bland kvinnor 15-19 år med 67% (från 27 till 45 fall), kvinnor 25-29 år med 41% (från 17 till 24 fall), män 15-19 år med 52% (från 29 till 44 rapporterade fall), män 20-24 år med 31´% (från 114 till 149 rapporterade fall) och män 25-29 år med 8,6% (från 105 till 114 rapporterade fall). Den största minskningen 2008 sågs bland kvinnor 30-34 år med 41% (från 17 till 10 fall) och bland män 35-39 år med 19% (från 63 till 51 fall).

Kön och smittväg

Antalet fall bland kvinnor ökade 2008 jämfört med 2007 med 8,7 % från 126 till 137 fall. Antalet fall bland män ökade med 14% (från 516 till 588).
Antalet män som smittats homosexuellt ökade med 27,7% (från 195 fall till 249 fall) och antalet män som smittades heterosexuellt ökade med 12% (308 fall under 2008 jämfört med 275 fall under 2007). Andelen män som smittats homosexuellt ökade jmf med 2007 (från 38% till 42%) (Fig.4). Andelen fall med okänd smittväg minskade till 5% jämfört med 9% 2007.

Geografisk spridning

Liksom tidigare år rapporterades flest gonorréfall från storstadslänen, Stockholm (47 % av alla rapporterade fall), Skåne (13,8 % av alla rapporterade fall) och Västra Götaland (12 % av alla rapporterade fall). Högst incidens såg man i Stockholm (17,2 fall per 100000 invånare) och Gävleborg (9,4 fall per 100000 invånare). Incidensen ökade mest i Blekinge (från 2,0 till 8,5 fall per 100000 invånare), Halland (från 0,7 till 5,5 fall per 100000 invånare) och i Östergötland (från 3,1 till 5,9 fall per 100000 invånare). (Fig.5).

Smittland

Andelen fall som hade smittats i Sverige var 65,8% (föregående år 61 %). Personer som smittades utomlands stod för 30,3% av fallen (föregående år 23%) och för 3,9 % var smittland okänd. Kvinnor var oftare än män smittade med gonorré i Sverige, 73% respektive 64% (föregående år 82% respektive 56%). Utlandssmitta förelåg för 32 % av alla män och 22,6 % av kvinnorna.

Bland heterosexuella män var 51,3% smittade utomlands (samma som år 2007) och bland MSM var 87,5% smittade i Sverige (föregående år 79,5%). Av de 158 utomlands heterosexuellt smittade männen (medelålder 38 år) smittades 45% i Thailand (föregående år 29 %) och 9,5% i Filippinerna (föregående år 4 %). Av de 27 utomlands smittade MSM smittades 63% i Västeuropa (Frankrike, Danmark Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland). Av de 31 utlandssmittade kvinnorna hade 19% smittats i Thailand.

/Inga Velicko, Avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet