Hur ser läkarna själva på problemet med ökad antibiotikaförskrivning? En del kan läkarna påverka, annat inte. När vårdtillgängligheten blir större och konkurrensen hårdnar mellan vårdenheter, ställs också krav på läkarnas sociala ansvar.

Läs artikeln på smittskydd.se