Med anledning av världstuberkulosdagen den 24 mars 2009 presenteras aktuell tuberkulosstatistik för Sverige. Under 2008 ökade antalet nya fall av tuberkulos med 13% jämfört med 2007. Ökningen betingas av ett ökat antal tuberkulosfall i den utrikes födda befolkningen. I den svensk födda befolkningen observeras en fortsatt nedgång av antalet nya tuberkulosfall, vilket i sig kan innebära en ökad risk att diagnosen blir bortglömd i denna grupp.

/Victoria Romanus, Avdelningen för epidemiologi

Läs mer om TB på SMI:s hemsida
Se även World TB Day marks a major turning point