I Etiopien är stigmatisering av hiv och aids ett problem som framförallt drabbar kvinnor. En konsekvens är att färre hivtestar sig och att sjukdomen får en ökad spridning.

Läs artikeln i Smittskydd nr 1, 2009