För att sammanfatta kunskapsläget kring den aktuella epidemiologin i Sverige, diagnostik och prevention av vankomycinresistenta enterokocker inbjuder Smittskyddsinstitutet till en SMI-dag tisdag 2 juni 2009.

Dagen riktar sig särskilt till läkare på kliniskt mikrobiologiska laboratorier, infektionsläkare, läkare och sjuksköterskor aktiva inom vårdhygien- och smittskydd, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) samt läkare under utbildning inom såväl klinisk bakteriologi och virologi som infektion samt till biomedicinska analytiker och mikrobiologer

Sista anmälningsdag 15 maj 2009!

För program och anmälan se SMI:s hemsida