Smittskyddsinstitutets virologiska laboratorium bekräftade igår det första svenska fallet av den nya influensan A(H1N1). Det tidigare sannolika fallet i Stockholmstrakten är därmed ett bekräftat fall. Den drabbade kvinnan som är i 50-årsåldern behövde aldrig sjukhusvård. Hon insjuknade efter ett besök i USA med milda övre luftvägssymptom vilka gick över efter ungefär tre dagar. När misstanken uppstod om att hon smittats försågs familjen med förebyggande antiviraler, men ingen har visat några symptom och kan därmed inte sprida smittan vidare. Då kvinnan i princip hade hunnit bli helt frisk innan några prover hann tas, tog diagnostiken lite längre tid eftersom virusmängden var mycket liten och virusodling krävdes för att få ett material som lämpade sig för analys. Eftersom kvinnan tillfrisknat, och ingen person hon har varit i kontakt med sedan hemkomsten visat smittotecken, finns för tillfället ingen känd ny influensa A(H1N1) i Sverige. Detta kan dock komma att ändras och fortsatt intensiv övervakning krävs då mycket ännu är oklart om det nya influensaviruset.

Andreas Heddini, SMI