Socialstyrelsens smittskyddsenhet hör hemma på Smittskyddsinstitutet (SMI). Detsamma gäller hiv- och aidsfrågorna, menar SMI:s avgående generaldirektör Ragnar Norrby.

Läs artikeln i Smittskydd