Kummulativt antal konfirmerade fall av influensa A (H1N1) (den nya influensan) 1
Kummulativt antal sannolika fall 0
Kummulativt antal dödsfall bland konfirmerade fall 0
Kummulativt antal analyserade prov som inte var influensa A (H1N1) (den nya influensan) 182*
*Tom. 7/5-2009