Först efter att ha valsat runt hos olika vårdgivare under sju års tid, fick Lena diagnosen hivinfektion med aids i långt framskridet stadium. Under åren hade åtskilliga prover och tester tagits. Men inget hivtest.

Läs artikeln i Smittskydd

...och nu ska diskriminering mot hivpositiva kartläggas:
Läs artikeln i Smittskydd