EPIET (The European Programme for Intervention Epidemiology Training) är ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram inom infektionsepidemiologi. Programmet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, mikrobiologer, biostatistiker, veterinärer och annan vårdpersonal med tidigare erfarenhet av folkhälsoarbete och ett starkt intresse för epidemiologi. Programmet finansieras av The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och EUs medlemsländer.
I höst organiserar EPIET-programmet 3-veckors introduktionskurs i epidemiologi i Menorka.
Ansökningar skall vara ECDC tillhanda senast 31 maj 2009. Se annonsen för mer information om inlämning av ansökan på EPIET-programmets webbsida. Läs mer:

Inga Velicko, epidemiolog och utbildningsansvarig, avd. för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet