Turkiet

Två människor i Anatolien, Turkiet avled den 22 maj till följd av misstänkt CCHF-infektion. Det ena av fallen, en 38-årig man blev fästingbiten i provinsen Tokat i Anatolien, ungefär en vecka innan han avled. Det andra fallet, en 59-årig kvinna i provinsen Yozgat, dog efter det att hon tagits in på sjukhus för vård där misstanke om CCHF väcktes. Prover från de båda patienterna har skickats till huvudstaden Ankara för analys. Tre av omkring 25 olika fästing-species som förekommer i Turkiet har visat sig kunna överföra smittan.

Ryssland

Sju fall av CCHF har rapporterats från Stavropol-området i södra Ryssland, och andelen rapporterade fästingbett har ökat markant de senaste veckorna. Totalt har fler än 2000 personer varav 762 barn sökt sjukvård pga fästingbett och 47 människor sjukhusvårdas med misstänkt infektion. I många fall har det rört sig om lantarbetare som varit i kontakt med boskap och avlägsnat fästingar från djur och människor med bara händer.
Under våren ses normalt fler fall eftersom det är varmare, människor vistas mer utomhus och fästingarna är aktiva. Dock har man under de senaste åren sett en generellt ökande incidens av CCHF vilket kan bero på ett varmare klimat och åtföljande effekter på flora och fauna.
Såväl turkiska som ryska hälsomyndigheter ser allvarligt på den ökade förekomsten av CCHF i regionen och planerar åtgärder.
Det är viktigt att betona att risken att drabbas av CCHF under en turistresa till t ex turkiska semesterorter eller storstäder är minimal och det finns i dagsläget ingen anledning till oro eller extra försiktighetsåtgärder för den vanlige resenären. Den som däremot planerar att resa till mer ovanliga platser och exempelvis fotvandra i Anatolien eller arbeta med lantbruk eller djur i de centrala delarna av Turkiet, eller andra länder där CCHF förekommer har anledning att vara försiktig och bör konsultera läkare för specifik rådgivning.
Det finns idag inget vaccin mot CCHF, även om forskning pågår på flera håll. Den som löper risk att utsättas för smitta får istället vidta preventiva åtgärder:

• Undvik fästingbett – täck armar och ben, t ex kan strumpor dras upp över byxbenen och långärmade tröjor/skjortor användas

• Använd insektsrepellerande medel på exponerade hudytor och kläder

• Var uppmärksam och inspektera hela kroppen dagligen vid vistelse i område med risk för smitta. Den fästing – Hyalomma – som företrädesvis överför CCHF i Turkiet kan även smitta vid direkt kontakt varför man vid fästingbett ska använda handskar vid avlägsnandet och undvika att vidröra fästingen med bara händer. Upptäcker man en fästing ska denna avlägsnas så fort som möjligt.

Personer som har vistats i endemiska områden och som får symptom efter att ha blivit fästingbitna bör omgående söka sjukvård.

Andreas Heddini, Bitr. statsepidemiolog, Kunskapscentrum för Mikrobiologisk Beredskap
Smittskyddsinstitutet