Johan Carlson ny generaldirektör för Smittskyddsinstitutet

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har genom regeringsbeslut tillsatt Johan Carlson som ny generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. Johan Carlson är sedan 2005 avdelningschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Mellan 1997 och 1999 tjänstgjorde han som överläkare vid Smittskyddsinstitutets epidemiologiska avdelning med ansvar för bland annat utbrottsbedömningar och övervakning av infektionssjukdomar i riket. Johan Carlson tillträder tjänsten som generaldirektör den 15 juni.
Smittskyddsinstitutets nuvarande generaldirektör Ragnar Norrby lämnar efter mer än åtta år sin tjänst den 31 maj.