Ingen panik när det smäller, ny aggressiv bakteriestam, unik databas, hellre bot än vaccin mot hiv, VRE på frammarsch och 50 miljoner drabbade av bandmask

Nummer 3/09 tar upp frågan om man efter alla vaccinbakslag kanske ska satsa mer på att hitta ett botemedel mot hiv. Du kan också läsa om en oroväckande ökning av VRE på svenska sjukhus och hur vi nu måste förbereda oss inför en ny aggressiv bakteriestam. Dessutom får vi veta att vi är lugna och rationella när pandemin kommer. Och är det något ni undrar om bandmask (50 miljoner människor är trots allt drabbade), så har ni verkligen chansen i det här numret. Slutligen konstaterar vi att även läkare kan ha svårt att sätta moraliska gränser.

Självklart kan du redan nu ta del av ett smakprov:
Historisk smitta: Hjärtlösa läkare

SMI:s Temaår 2009 – Opportunistiska infektioner:

Dåliga och bra nyheter på resistensfronten.

Smittspridning av VRE i svensk vård

Epidemiologisk typning av MRSA och

Marco Morner, chefredaktör för Smittskydd