Höjd beredskap för ny aggressiv bakteriestam


I början av året rapporterades ett utbrott av en särskilt aggressiv stam av Clostridium difficile i Köpenhamnsregionen. Sverige har hittills haft endast ett fall av denna svåra bakterietyp, men det är sannolikt bara en tidsfråga innan dessa stammar breder ut sig även här.

Hårt tryck av ESBL sätter vården på prov

Sverige har sett en tydlig ökning av ESBL-producerande stammar. Våra europeiska grannländer har mycket stora problem med ESBL i vården och allt fler resenärer tar med sig ESBL hem. Kan Sverige bryta denna utveckling?

Så hanterar vården spridningen av ESBL-producerande bakterier