Lägesrapport vecka 23/tom. 11 juni

Kummulativt antal

Antal konfirmerade fall av influensa A (H1N1) 19
Antal fall som smittats i Sverige 4
Antal dödsfall bland konfirmerade fall 0
Antal analyserade prov som inte var influensa A (H1N1)

1045